İş Olanakları

Sosyoloji alanında öğrenim görmenin önemi pek çok meslek tarafından keşfedilmiştir. Dolayısıyla sosyologların iş alanı gün geçtikçe artmaktadır. Sosyoloji bölümü mezunlarının başlıca iş olanakları şunlardır;

  • Akademisyenlik
  • Milli Eğitim Bakanlığı’nda Felsefe Grubu Öğretmenliği
  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve çeşitli kamu kuruluşlarında sosyologluk, uzmanlık, araştırmacılık ve anketörlük
  • Hizmet ve üretim sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarda, sivil toplum örgütlerinde, insan kaynaklarında, pazarlama, halkla ilişkiler departmanlarında sosyologluk, insan kaynakları uzmanlığı ve danışmanlık

Başa Dön